SONY DSC

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

ośrodek pediatryczny

 ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

tel. 85 745 08 46
fax: 85 745 08 46
mail: onkdziec@umb.edu.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak

Koordynator: dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska