foto2

Oddział Hematologii Dziecięcej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ośrodek pediatryczny

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

tel. 58 349 28 76
fax: 58 349 29 50
mail: hemonkp@gumed.edu.pl

Ordynator: dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

Koordynator: dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska