uniwersytecki-szpital-dzieciecy-w-lublinie_27596323

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

ośrodek pediatryczny

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

tel. 81 71 85 511/500/502/453
fax: 81 747 72 20
mail: hemped@dsk.lublin.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

Koordynator: dr n. med. Janina Marta Choma