622083_498014560213273_1072672990_o

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ośrodek pediatryczny

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

tel. 61 849 14 47
fax: 61 847 43 56
mail: kohtp@skp.ump.edu.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak

Koordynator: dr n. med. Anna Pieczonka