dee19bd88c173c8a4a168bab0883b768

Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Oddział Hematologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

 

ośrodek pediatryczny

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

tel. 91 425 31 60
fax: 91 425 31 39
mail: sekr.mikolaj@spsk1.szn.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

Koordynator: dr n. med. Karolina Zielezińska