07-09-2011-rusza-budowa-szpitala-pediatrycznego-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego_3

Oddział Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ośrodek pediatryczny

ul. Żwirki i i Wigury 63a, 02-091 Warszawa

tel./fax: 22 317 96 21
mail: hematologia@spdsk.edu.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Koordynator: dr n. med. Katarzyna Albrecht