ru-0-r-660,660-q-80-n-020b616b93e46e9303f9430a470f0931x3EGSjQLprzy

Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ośrodek pediatryczny

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel. 71 733 27 00
fax: 71 733 27 09
mail: koh@usk.wroc.pl

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

Koordynator: dr hab. n. med. Marek Ussowicz