771679

Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Klinika Pediatrii
Śląski Uniwersytet Medyczny 

 

ośrodek pediatryczny

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. 32 207 17 47/45/63
fax: 32 207 17 45
mail: onkohemat@gczd.katowice.pl

Ordynator: dr hab. n. med. Grażyna Sobol-Milejska

Koordynator: dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz