szpital-kliniczny-zabrze-1200x440

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ośrodek pediatryczny

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

tel. 32 370 43 73/81, 32 370 43 35/72
fax: 32 370 43 79

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Koordynator: dr n. med. Aneta Pobudejska-Pieniążek